Str. Brâncusi Constantin 174, Cluj
+4 0264 444 777

Design de cercetare

culegerea şi analiza datelor

http://telegra.ph/Oshchadbank-masterkard-08-15 Datorită expertizei specifice, resurselor materiale şi de personal, MMT are capacitatea de a:

  • Utiliza atât metode calitative cât şi cantitative de cercetare.
  • Optimiza designul de cercetare în raport cu interogaţiile studiului, bugetele financiare şi de timp de care dispun beneficiarii.
  • Realiza în regie proprie toate fazele cercetării: proiectare, culegerea datelor, analiza datelor, realizarea rapoartelor şi comunicarea rezultatelor cu concluzii şi recomandări.

Tema şi întrebările cercetării, termenele şi bugetul disponibil determină în mare măsură metodologia utilizată în realizarea unui studiu dat.

Alegerea metodei de cercetare este realizată în funcţie de două criterii majore: relevanţa şi accesibilitatea. „Ce şi de ce avem nevoie să aflăm?”, „Unde şi de la cine obţinem informaţia?” sunt interogaţiile în funcţie de care răspundem la întrebarea: „Cum obţinem informaţia?”.

Bugetul, întrebările cercetării, respondenţii şi criteriile de eşantionare adoptate determină în mare măsură alegerea modalităţilor de culegere a datelor.

Întrebări frecvente

şi răspunsuri

În domeniul cercetării sociale şi a cercetării de piaţă nu există preţuri standardizate pentru realizarea unui studiu. Fiecare cercetare este personalizată în funcţie de interogaţiile beneficiarului, tipurile de probleme la care se caută răspuns, resursele financiare şi temporale disponibile. Costurile depind de tipul de metodologie utilizat – calitativ, cantitativ sau mixt, mărimea populaţiei investigate şi distribuţia geografică a acesteia, metodele de selecţie a respondenţilor, durata de realizare a cercetării, complexitatea instrumentelor şi rapoartelor de cercetare.

Alegerea atentă a subiecţilor care formează eşantionul de populaţie ce va fi anchetat asigură posibilitatea generalizării. Eşantioanele utilizate de noi sunt în principal de tip stratificat aleator, construcţia lor fiind bazată pe criterii relevante pentru populaţia studiată. Selecţia fiecărei unităţi (individ, gospodărie, organizaţie, etc.) urmează criterii specifice, standardizate, respectarea lor fiind verificată de fiecare dată. Respectarea strictă a acestor condiţii fac posibilă atingerea unui maximum de reprezentativitate precum şi corectitudinea generalizării.

Metro Media Transilvania garantează confidenţialitatea informaţiilor obţinute din cercetare. Fiecare contract conţine clauze referitoare la acest aspect. Aceste clauze sunt stabilite de comun acord cu beneficiarii cercetării.

Metodele, instrumentele de cercetare, întrebările utilizate în instrumente se stabilesc în funcţie de interesele beneficiarilor şi împreună cu aceştia. Întotdeauna, beneficiarii noştri avizează instrumentele cercetării înainte de începerea activităţii de culegere a datelor. La fiecare anchetă, o echipa de supervizori verifică în teren corectitudinea completării chestionarelor, iar în toate situaţiile în care nu sunt respectate instrucţiunile şi metodologia specificate, chestionarele se refac iar operatorii sunt sancţionaţi, inclusiv cu desfacerea contractului de muncă.

Pentru cele mai multe din studiile noastre, intervalul dintre semnarea contractului şi predarea raportului final este între 10 zile şi o lună. Durata de realizare este dependentă de interogaţii, de designul cercetării, de metodele şi instrumentele utilizate pentru culegerea datelor. Institutul nostru este conştient de faptul că valoarea informaţiilor furnizate în rapoartele noastre este condiţionată de existenţa informaţiei la un termen dat. Pentru noi, informaţiile sunt instrumente esenţiale ale procesului decizional şi ştim că beneficiarii noştri au nevoie de informaţii pentru a lua decizii. De aceea, designul de cercetare este ajustat şi în funcţie de bugetul de timp avut la dispoziţie.

Informatii

utile


Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor personale.